รู้จักกับ "มาย ไทย คอตต้อน"

สนับสนุนสินค้าท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจขับเคลื่อน

เวลาที่นึกถึง ผ้าฝ้ายไทย จะมีใครรู้บ้างไหม “ผ้าฝ้ายไทยที่ไหนดีที่สุด”

MyThaiCotton เราเป็นผู้ที่ชื่นชอบ หลงใหลความเป็นธรรมชาติ และมีความภูมิใจทุกครั้งที่ได้สวมใส่ผ้าฝ้าย ทอมือ

MyThaiCotton เป็นสื่อกลางที่ได้นำสินค้าชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอผ้าฝ้ายไทย ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมา และความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นให้กับผู้คนทั่วโลกได้รับรู้

นอกจากนี้เราต้องการให้แต่ละชุมชนได้พัฒนาสินค้าให้เหมาะกับยุคสมัยได้มากขึ้นโดยไม่ทิ้งความเป็นเอกลักษณ์ของถิ่นนั้น ๆ

Shopping Cart