กิจกรรมผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ จ.เลย 2564

“ตลาดผ้าไทเลย” หนุนสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน อย่างยั่งยืน

 
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ บริเวณตลาดหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ ภายใต้ชื่อ “ตลาดผ้าไทเลย” เครือข่าย OTOP เครือข่ายครัสเตอร์สิ่งทอจังหวัดเลย ภายใต้กิจกรรม “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน “การเชิญชวนสวมใส่ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ภาคีการพัฒนาร่วมกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าทอเมืองเลย แสดงถึงเสน่ห์ อัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ผ้าทอโบราณ ผ้าฝ้ายทอมือ การออกแบบตัดเย็บแปรรูปผ้าจากกลุ่มอาชีพที่ฝีมืออาชีพ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารชวนชิม และพืชผักผลไม้ตามฤดูกาล กว่า 30 ร้านค้า อาทิ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสูบ กลุ่มทอผ้านาอ้อ กลุ่มฝ้ายย้อมไม้ ช่างอ๊อดออกแบบตัดเย็บแปรรูป กลุ่มทอผ้าบ้านหินเกิ้งพัฒนา กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองไทดำนาป่าหนาด ธนนันงานฝ้ายทำมือ รวมยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกประเภทในครั้งนี้ 178,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาท)
 
 
ในการนี้ นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายอร่ามศักดิ์ วิริยะศรีสุวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย นางสาวทิพวัลย์ ทันหา ผู้อำนวยการประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งผู้บริหารระดับจังหวัด ได้เดินเยี่ยมชม ให้กำลังใจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ ในส่วนที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยได้สนับสนุนจักเย็บผ้าอุตสาหกรรมหลังจากได้รับแล้วก่อให้เกิดการแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ เกิดผลงานการสร้างผลิตภัณฑ์ ดีไซด์ ออกแบบตัดเย็บ อีกทั้งยังได้อุดหนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการ ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำในการพัฒนาต่อยอดกับกลุ่มผู้ประกอบการที่มาจำหน่ายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายสมาชิกกลุ่ม ในกิจกรรมตลาดผ้าทอ อาทิ การจำหน่ายผ้าทอมือ ให้กับกลุ่มออกแบบตัดเย็บ สร้างเครือข่ายขยายผลส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาด สามารถสร้างความเข้มแข็งช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกกลุ่มทอผ้าเมืองเลยช่วยเหลือเกื้อกูลกันส่งผลให้มีการสร้างงาน สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน
 
ติดตามข่าวสารผ่าน เพจเฟสบุค : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย และเพจ : OTOP Loei
ขอขอบคุณเครดิตภาพจาก คุณดวงเด่น ไชยสุรินทร์
Shopping Cart