ประวัติการปลูกฝ้ายเมืองเลย

การปลูกฝ้ายในเมืองเลยจึงมีมาแต่ปู่ย่าตาทวด ในช่วงปี 2520 รัฐบาลได้เข้ามาส่งเสริมการปลูกฝ้ายเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเลย และเป็นที่นิยมจนเป็นพืชไร่ที่ทำรายได้สูงสุดของจังหวัด

ประวัติการปลูกฝ้ายเมืองเลย Read More »